Kako lahko pomagam?


V sklopu odprave bomo prostovoljno nudili medicinsko pomoč lokalnemu prebivalstvu in jih izobrazevali o pomenu preventive. Našo skupino bomo sestavljali trije mladi zdravniki in absolvent medicine. Da pa bomo vse to lahko uresničili, potrebujemo vašo pomoč. Zbiramo tako materialna kot tudi finančna sredstva.

Priporočila

 

Odprava bo potekala v sklopu Sekcije za tropsko in potovalno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Hvala vam!

Ivo, Ziga, Klemen, Barbara