Finančni načrt


Finančni načrt

Zdravila in sanitetni material 5000€
Oskrba bolnikov (hospitalizacije, transport, preiskave) 1000€
Letalske vozovnice in vize 5000€
Cepljenja, antimalariki, nezgodno zavarovanje 500€
Stroški trimesečnega bivanja 1500€
Nepredvideni stroški (takse, tolmači itd.) 1000€
Investicije v izboljšanje zdravstvenega centra 1000€
SKUPAJ 15000€